Brummen maart 2019

 

Aan de leden en donateurs van “De Edelzanger” en leden van de Regio Rijn & IJssel

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de lezing, die zal worden gehouden op

Maandagavond 25 maart 2019 

De aanvang is 20.00 uur

in het clubgebouw

aan de Hazenberg 22 B te Brummen.

 

 

 

Deze avond zal verzorgd worden door de heer Pieter van den Hooven uit Zwolle.

De heer van den Hooven is keurmeester tropische vogels , grondvogels , cultuurvogels en grote parkieten.

Hij zal een lezing met beelden geven.

Het belooft een leerzame en gezellige avond te worden dus komt allen.

 

 

 

 

Namens het bestuur,

W.A.J. Moor.

 

secretaris